ZU Plzeň


 ZU Plzeň

Alzheimer – porucha nervových buněk a mozku

Alzheimer – porucha nervových buněk a mozku

Jednou z velmi vážných nemocí, která postihuje hlavně starší obyvatele naší planety, je Alzheimerova choroba. Bohužel se tato vážná nemoc může vyskytnout i u lidí mladšího věku, to již naštěstí není tolik obvyklé. Tato nemoc postihuje hlavně lidi, kteří jsou starší 85ti let, ovšem i každý dvacátý člověk, který dosáhl věku šedesáti let, touto nemocí trpí také. Neexistuje žádný způsob, jak se této nemoci ubránit a ani ona si bohužel nevybírá. Může postihnout opravdu každého. A s rostoucím věkem je pravděpodobnost výskytu ovy choroby čím dál tím větší. Postupně dochází k rozpadu nervových buněk a mozek postižené osoby přestává pomalu fungovat. Osoby s touto nemocí nejsou schopny samostatného života a potřebují, aby se o ně někdo staral. Lék na tuto nemoc bohužel vynalezen stále nebyl. Lékaři jsou pouze schopni tuto nemoc jenom zmírnit, zpomalit. I tak je její průběh velmi těžký. alzheimer napadá mozek, mozkové buňky a neodvratně vede člověka ke smrti.

Jaké jsou příznaky této nemoci?

Máte pocit, že někdo z vašich příbuzných či kamarádů trpí ovou chorobou? Přinášíme vám výpis základních příznaků, které doprovází počátky této nemoci. Patří mezi ně hlavně ztráty paměti, problémy s řečí, s orientací, člověk si nepamatuje, kterou věc kam uložil, popřípadě věci ukládá na místa, kam nepatří, ztrácí se zájem o oblíbené koníčky a hobby a člověk přestává být schopen vykonávat běžné každodenní činnosti, jako jsou hygienické návyky, oblékání a podobně. Při výskytu některých z těchto příznaků, je samozřejmě důležité s danou osobou navštívit lékaře, který stanoví diagnózu a popřípadě navrhne způsob léčby. Alzheimer se bohužel v dnešní době stále léčit nedá. Ovšem průběh této nemoci lze alespoň zmírnit, což ulehčí život, jak vám tak i osobě, která je touto nemocí postižena.