ZU Plzeň


 ZU Plzeň

Malá i větší vodní díla

Čištění kanalizace je potřeba i v případě ucpání dešťových odpadních trubek do struh, rybníků a různých nádrží. Stane se to po velkých deštích, kdy se usadí naplaveniny kolem ústí například do potoka a je nutné použít větší mechanizaci. Bývá to nejčastěji motorové pero, které mechanicky prorazí ucpávku. Naplaveniny se spláchnou, a pokud to nepomůže, přijede kombinovaná cisterna a odsaje případné kaly.

Účinná pomoc

Zanesené odpadní sítě zpomalují odtok splaškové i dešťové vody, a proto jsme tu my TVScentrum a s tímto problémem Vám pomůžeme. K čištění nánosů využíváme vodní paprsek pod velkým tlakem, který uvolní potrubí od naplavenin. V případě rozsáhlejší opravy přijedeme s kombinovanou cisternou a případný kal odsajeme a následně přefiltrujeme. Vodu opět použijeme k recyklaci a to i několikrát po sobě až je odpad v pořádku.