ZU Plzeň


 ZU Plzeň

Problém interní, domácí

Stane-li se, že přestanou fungovat odpady v bytovém domě, je to situace nemilá, nicméně její řešení je zcela v kompetenci majitele, či správce domu. To může být na jednu stranu výhoda, protože nemusíme řešit problém sami, individuálně, na druhou stranu také někdy nevýhoda, protože majitele domu, který v tomtéž objektu nebydlí, taková havarijní situace často netrápí tolik, jako včasné placení nájemného. Nejideálnější je, když si situaci řešíme ve svém vlastním domě. Pokud k havárii dojde, máme několik dostupných možností.

Sami, nebo s odborníky

Některé problémy se dají řešit vlastními silami, pokud jsme jen trochu zruční manuálně a máme jakousi představu, kde by se problém mohl skrývat. Pokud nám jistá zběhlost v těchto věcech chybí, je lepší nechat čištění kanalizace a další práce s tím spojené na odborné firmě.