ZU Plzeň


 ZU Plzeň

Archives by tag

Nejen výkop a jeho zasypání

Pokud se rekonstruuje stará, či dělá úplně nová Kanalizační přípojka http://www.tvs-centrum.cz/revize-potrubi-kamerou-24/sliderimages/d1.png třeba od rodinného domu, služby specializované firmy nekončí jen zasypáním nakladeného potrubí. Provedený výkop se osadí příslušným potrubím a pak se zasypává postupně, tak aby zemina byla optimálně zhutněna a předešlo se případnému pozdějšímu sedání. Správný zásyp je důležitý i s ohledem na možné poškození […]


Duben 30, 2018, Nezařazené